Witaj na stronie Platformy Turystycznej Biura Podróży BARTEK WYJAZDY GRUPOWE  |   tel/fax +48 33 822 70 93  |  kom. +48 501 295 530  |  Napisz do nas | RODO

DOPŁATY DO WYCIECZEK SZKOLNYCH

Print Friendly, PDF & Email
Nowość

ZAPYTAJ  o  D O P Ł A T Y  RZĄDOWE DO WYCIECZEK SZKOLNYCH 5.000 – 1 dzień, 10.000 – 2 dni i 15.000 – 3 dni zadzwoń 501 295 530

REALIZUJEMY PŁATNOŚCI  B O N E M   T U R Y S T Y C Z N Y M  ZA WYCIECZKI SZKOLNE

Szanowni Państwo

                Powyższą „zajawkę informującą” o możliwych dopłatach rządowych do wycieczek szkolnych oraz możliwości płacenia BONEM TURYSTYCZNYM za wycieczki szkolne znajdziecie Państwo na kilkunastu stronach w katalogu. Poniżej przedstawimy:

 • główne założenia rządowego programu dopłat do wycieczek szkolnych
 • omówimy w praktyce sposoby płatności BONEM TURYSTYCZNYM za wycieczkę szkolną
 • oraz opiszemy aktualnie obowiązujący w biurach podróży REŻIM SANITARNY – jaki mamy obowiązek przestrzegać aby chronić Państwa dzieci na organizowanych przez nasze biuro imprezach turystycznych

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA RZĄDOWEGO PROGRAMU W RAMACH DOPŁAT DO WYCIECZEK SZKOLNYCH

 • Poznaj Polskę – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki
 • We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przekażemy na ten cel w tym roku 15 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.
 • Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Dofinansujemy wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży. Będzie to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Przedsięwzięcie uatrakcyjni również proces nauczania: nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów historii, eksperymentowanie w centrach nauki. Będzie to też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej. Przedsięwzięcie jest elementem programu „Polski Ład”.

Jakie wycieczki będą dofinansowywane? Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Kto może ubiegać się o dotację na zorganizowanie wycieczki? Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
 • III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria dofinansowania wycieczki Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 • wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
 • wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową  – do 15 tys. zł. Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.

Co szkoła może sfinansować w ramach dotacji? Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Kiedy ruszy nabór wniosków do programu? Organy prowadzące szkoły będą mogły składać wnioski od 6 do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku. O przyznaniu środków      d e c y d o w a ć będzie k o l e j n o ś ć wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Organ prowadzący szkołę podpisze umowę z ministerstwem i otrzyma pieniądze na wyjazd uczniów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia?

Procedura jest bardzo prosta. Nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO. Formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek.

Jeśli organem prowadzącym szkołę nie jest jednostka samorządu terytorialnego, wówczas zarówno tzw. formularz ogólny, jak i wniosek wypełni dyrektor szkoły po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia od organu prowadzącego.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” będzie realizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podmioty te przygotują propozycję punktów edukacyjnych do wycieczek, uwzględniając grupy wiekowe uczniów.

W drugiej połowie sierpnia szkoły otrzymają szczegółowe informacje o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”. Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony w SIO 6 września. / Powyższe wiadomości zostały w całości zacytowane dosłownie ze strony www.gov.pl /

Uwagi praktyczne, które przychodzą na myśl Organizatorowi Turystyki z prawie 30 letnim doświadczeniem:

 • mamy 15 milionów złotych dla wszystkich uczących się dzieci w naszym kraju
 • w poszczególnych komentarzach w mediach poszczególni politycy określają, że akcją dopłat może być objętych nawet k i l k a s e t   tysięcy dzieci
 • ustawodawcy nie interesuje wielkość grupy, dla niego nie jest ważne czy dyrektor szkoły przypisze 5.000 złotych na wycieczkę 1 dniową dla 20 czy jak wypowiadali się politycy nawet 200 dzieci
 • pokusimy się o małą symulację: klasa ma średnio 25 dzieci, 5.000 zł podzielimy na 25 osób = otrzymamy 200 zł + 20% wkładu szkoły / nikt jeszcze nie sprecyzował czy ma dopłacać dyrektor, nauczyciel czy wkład własny określa rodzica, ale za 200 zł z plusem 25 dzieci zrealizuje ciekawą wycieczkę 1 dniową.
 • Jeżeli będą to 2 klasy to wtedy mamy 50 dzieci, do naszej dyspozycji pozostanie już tylko 100 złotych z plusem na osobę – I TU ZACZYNA SIĘ ROBIĆ PROBLEM – ponieważ drastycznie spada ilość wycieczek za przysłowiową stówę
 • Analogie występują także przy wycieczkach 2 i 3 dniowych
 • Mamy 15 milionów i 25.000 szkół, jeżeli podzielimy kwotę przez ilość szkół otrzymamy sumę 600 zł – NA 1 SZKOŁĘ
 • Zatem gdyby wszystkie dzieci miały jechać na wycieczki 3 dniowe to przy założeniu iż będzie to 1 dziecko z każdej polskiej szkoły to uzyskamy 25.000 dzieci, dla zobrazowania – 600 złotych, konkretnie 604 złote kosztuje wycieczka 3 dniowa do Warszawy dla 1 ucznia w grupie od 18 do 29 osób płatnych
 • Ustawodawca wyznacza tylko 2 kryteria: wycieczki mają dotyczyć 4 wyznaczonych przez niego zakresów a termin zgłoszeń ma się rozpocząć 6 września, ale UWAGA – o przyznaniu decyduje tylko i wyłącznie KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA
 • Prawdopodobny scenariusz jest taki, po pierwszych 10 minutach padnie serwer, bo nie będzie w stanie przyjąć zgłoszeń skoro mili sekunda ma decydować o tym czy dana klasa z danej szkoły ma dostać 15.000 złotych
 • Ale mogę się mylić, jako biuro podróży posiadamy w swojej ofercie prawie 200 wycieczek, które wyczerpują meritum wymogów by złożyć wniosek o dofinansowanie ale to Państwo muszą zastosować tę: „…bardzo prostą procedurę…” o której jeszcze nikt nie ma pojęcia
 • Reszta to już tylko kwestia Państwa zaangażowania i dogrania szczegółów oferty z biurem przed dniem 6 września, następnie błyskawiczne wypełnienie wniosku a potem pozostanie nam już tylko trzymać kciuki za dzieci.

Proszę pamiętać, że nie należy się obrażać na system, serwery itd. warto próbować ponieważ stawką może być piękna wycieczka za jedyne 20% jej wartości. Oczywiście pomożemy każdemu zainteresowanemu rodzicowi, wychowawcy czy dyrektorowi szkoły.

Kontakt bezpośredni: 501 295 530

Józef Jonkowski

Pełnomocnik biura

Galeria: 

Partnerzy