NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZWIĄZANE Z ZAMAWIANIEM IMPREZ oraz ICH OMÓWIENIE i WŁAŚCIWA INTERPRETACJA

 


WYŻYWIENIE NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH:

/ czym różni się kolacja od ciepłej kolacji i obiadokolacji?/

 

Ze względu na różne interpretacje klientów dotyczących ogólnie stosowanych określeń w restauracjach, pensjonatach i hotelach w zakresie wyżywienia wyjaśniamy, iż każdorazowo gdy mówimy o KOLACJI - jest to przykładowo: pieczywo, wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek oraz herbata /w dowolnej konfiguracji/. CIEPŁA  KOLACJA oznacza np. gulasz, bigos, wątróbkę, kiełbasę na ciepło, fasolkę po bretońsku lub jajecznicę z pieczywem oraz herbatę. Natomiast OBIADOKOLACJA to dwudaniowy obiad /zupa plus drugie danie/ podany w porze kolacji. 

Prosimy sprawdzać jakie posiłki oferuje Biuro w konkretnej wycieczce, oczywiście każdorazowo na Państwa wniosek możemy uwzględnić zmiany zarówno w wyżywieniu jak i w programie wycieczki, a nową kalkulację po zmianach z tego tytułu podamy do 24 godzin.

REASUMUJĄC prosimy uważnie czytać jakie posiłki są zawarte w interesującej Państwa ofercie, jeżeli macie wątpliwości co oznaczają poszczególne sformułowania to warto poprosić przed podpisaniem umowy o wyjaśnienie pracownika biura. W umowie na Państwa wniosek możemy skorygować i zmienić rodzaj i ilość wyżywienia z oferty. Każda taka korekta niesie z sobą także korekty ceny usługi.


SPECJALISTYCZNE DIETY W RAMACH WYŻYWIENIA  NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH, OBOZACH, KOLONIACH I ZIELONYCH SZKOŁACH:

/ poniżej zawarte informacje to obserwacje ostatnich lat, 
zamieszczamy je po to by uniknąć nieporozumień tuż przed planowaną wycieczką lub w jej trakcie /

 

Podróżny – nauczyciel lub wychowawca klasy wskazując na umowie dokładną ilość dzieci/młodzieży oraz opieki wie tym samym kto wyraził chęć wyjazdu na wycieczkę szkolną. Obowiązkiem Podróżnego jest podać do Biura do 7 dni od dnia podpisania umowy dane do ubezpieczenia NNW: imię, nazwisko i Pesel / każdego ucznia i opiekuna / ponadto Podróżny podaje informacje o specjalistycznych dietach zleconych przez lekarza lub związanych z wyznaniem poszczególnych uczestników jakie zgłosili mu rodzice każdego dziecka lub dorosła osoba opieki. Na podstawie otrzymanych danych od Podróżnego Biuro wysyła zapytanie do obiektu noclegowe czy dany obiekt jest w stanie przygotować daną dietę a jeżeli tak to czy w związku z tym iż w tym momencie wskazana osoba lub osoby nie są już objęte wyżywieniem grupowym a indywidualnym o ile ewentualnie wzrośnie cena indywidualnie przygotowanego wyżywienia -  diety. Wynikający z tego dodatkowy koszt w przypadku ucznia pokrywa jego rodzic. Jeżeli dieta będzie dotyczyć osób dorosłych, które są objęte pakietem udziału bezpłatnego w wycieczce szkolnej wg zasady 1 osoba opieki gratis na każde pełne 10 uczestników płatnych – to taka osoba dalej nie ponosi kosztów wycieczki poza dopłatą jaką ewentualnie naliczy obiekt noclegowy z tytułu konkretnej diety.

Biuro w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji na temat diety przekaże Podróżnemu odpowiedź w zakresie możliwości zapewnienia diety przez obiekt noclegowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Podróżny ma kolejne 7 dni na pisemne potwierdzenie na trwałym nośniku: mail, list polecony zgody na ewentualne dodatkowe koszty związane z dietą lub rezygnację z udziału w wycieczce szkolnej bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Informacje dotyczące diet uczestników, które wpłyną do Biura po okresie 7 dni od daty podpisania umowy nie obligują Biura do działań w zakresie sprawdzania i zapewnienia diet uczestnikom wycieczki. Sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Reasumując Biura podróży i obiekty noclegowe szanują potrzeby żywieniowe każdego Podróżnego ale aby uniknąć nieporozumień należy z nimi współpracować i wskazywać swoje potrzeby w tym zakresie z dużym wyprzedzeniem j/w. Mamy nadzieję, że każdy kto spotkał się z cenami poszczególnych diet zrozumie także różnice cenowe klasycznego wyżywienia i diet specjalistycznych.


OKREŚLENIE STANDARDU AUTOKARÓW I BUSÓW 

/ używanych do transportu w czasie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, kolonii i obozów /

 

 • STANDARD PODSTAWOWY TURYSTYCZNY – klasyczny fotel / nie uchylny /, nadmuchy ciepłego lub zimnego powietrza – nie mylić z klimatyzacją
 • STANDARD PODWYŻSZONY - uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie
 • STANDARD LUKSUSOWY – uchylne fotele, klimatyzacja, DVD, nagłośnienie, cafe bar, WC, /WI-FI to opcja dodatkowa /

OKREŚLENIE  STANDARDU ZAKWATEROWANIA dzieci i młodzieży w czasie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, kolonii i obozów

Organizator – Biuro podróży BARTEK zapewnia swoim klientom w czasie organizacji imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży podstawowy standard turystyczny zakwaterowania który obejmuje zakwaterowanie w: pensjonatach, domach wczasowych, domach i ośrodkach wypoczynkowych, schroniskach górskich, schroniskach młodzieżowych, motelach i hostelach. W ramach świadczeń klient otrzymuje zakwaterowaniu w pokoju 2-5 osób z łazienką, dopuszczalne są łóżka piętrowe oraz węzły sanitarne, wc i prysznice ogólnodostępne na korytarzach. Powyższy standard jest ujęty w kalkulacjach wycieczek szkolnych. 

UWAGA – od 9 lat Biuro stara się bez podnoszenia kosztów imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży  w wielu przypadkach w ramach oferowanych usług podnosić standard zakwaterowania na poszczególnych kierunkach czy w konkretnych miastach a w ramach aktualnych promocji może nawet zakwaterować taką grupę młodzieżową w hotelu***. Nie znaczy to jednak że grupa korzystająca z podwyższonego standardu np. w maju może się ubiegać o jakiekolwiek zwroty lub dopłaty od Biura jeżeli np. w miesiącu wrześniu będzie zakwaterowana w standardzie zgodnym z tym opisanym w katalogu. Każdorazowo szczegółowo określa to umowa - zgłoszenie w której zawarte są poszczególne świadczenia.


Co oznacza na wycieczce szkolnej określenie: Opieka GRATIS  lub OPIEKA ZE 100% RABATEM:

 

Ponieważ wśród naszych Klientów spotkaliśmy się z  różnymi interpretacjami pojęcia „bezpłatnej opieki tzw. gratisów” w czasie wycieczek szkolnych, przedstawiamy poniższy przykład ilustrujący właściwą wykładnię w tym zakresie, jednocześnie informujemy, że pojęcie bezpłatnej opieki określane jest w katalogu jako osoby z rabatem 100%. 

PRZYKŁAD: Grupa od 30 do 39 osób płatnych po 115,00 zł./os  + 3 osoby ze 100% rabatem/.

WYJAŚNIENIE: W grupie osób  pomiędzy 30 a 39 osób / np. 36 dzieci / każde z nich płaci za wycieczkę 115,00 zł natomiast  3 osoby opieki podróżujące z dziećmi mają 100% rab. Te 3 osoby to 3 dodatkowe osoby powyżej 36 dzieci płatnych / np. 2 wychowawców i 1 rodzic, którzy jadą bezpłatnie / Stosujemy zasadę na każde 10 dzieci 1 opiekun otrzymuje 100% rabatu w czasie wycieczki szkolnej.


ZAKWATEROWANIE  OPIEKI  na wycieczce szkolnej

 

Tzw. Opieka - Osoby dorosłe – nauczyciele i rodzice w czasie wycieczek szkolnych są kwaterowani w pokojach 2,3 i 4 osobowych, jeżeli  dany pensjonat, ośrodek wczasowy czy schronisko młodzieżowe dysponuje pokojami z łazienkami to właśnie one w pierwszej kolejności są przydzielane opiece. Jeżeli w danym obiekcie są pokoje 1 osobowe to kwaterujemy w nich Pana lub Panią kierowcę i Pana lub Panią pilot, ponieważ odpowiadając za bezpieczeństwo grupy oraz realizację programu muszą być wypoczęci. Jeżeli ktoś z opieki życzy sobie być zakwaterowany w pokoju 1 osobowym lub w pokoju 2 os do pojedynczego wykorzystania to powinien to zgłosić do Biura najpóźniej do 7-mego dnia od terminu podpisania umowy. Wtedy biuro w pierwszej kolejności sprawdza czy jest w ogóle taka możliwość. Po potwierdzeniu przez dany obiekt noclegowy takiej możliwości informujemy o tym Podróżnego ale uwaga jest to usługa dodatkowa i z tego względu Podróżny ponosi z tego tytułu dodatkowy koszt który w zależności od obiektu wynosi od 120 – 150  zł za 1 noc. 

CENY WYCIECZEK SZKOLNYCH – nawet z tej samej miejscowości np. do Krakowa dla tej samej ilości uczestników mogą się różnić i zależą od / standardu zakwaterowania, rodzaju i ilości atrakcji turystycznych, rodzaju wyżywienia itd. Niestety jak obserwujemy od roku 2022 ceny biletów wstępu, transportu, hoteli i wyżywienia mogą się zmieniać nawet 2-3 razy w ciągu roku /


ZAMAWIANIE imprez, rezerwacje i podpisywanie umów z B.P. BARTEK JJ 

 

Imprezy w „Bartku” można zamawiać telefonicznie, za pomocą Internetu lub osobiście w siedzibie firmy w Bielsku-Białej przy ul. Zagrody 150 od   8-16.00 od poniedziałku do piątku i od 9.00 – 13.00 w soboty. Na życzenie klienta dopełniamy formalności związanych z wycieczką bezpośrednio w szkole jeżeli tylko jest to możliwe. Aczkolwiek 99% formalności związanych z zamówieniami wycieczek w roku szkolnym 2022/2023 dokonaliśmy już tylko za pomocą telefonu i Internetu. W katalogu wycieczek szkolnych skalkulowano imprezy dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Natomiast imprezy turystyczne dla nauczycieli opracowano w specjalnym - oddzielnym katalogu. Wycieczki w obu katalogach różnią się świadczeniami i ceną. 

Uwaga - indywidualne kalkulacje imprez na specjalne życzenie wg Państwa programów przedstawiamy następnego dnia. Każdorazowo rezerwację wycieczki potwierdza umowa i wpłata 30% zaliczki do 14 dni od jej podpisania, przy wycieczkach szkolnych* pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej na  14 dni przed   wyjazdem. Na wniosek nauczyciela należność możemy rozłożyć na 2-3 dogodne raty. Korzystając z naszych promocji proszę pamiętać iż korzyści wypływające dla Państwa w ramach poszczególnych promocji się nie sumują. A poszczególne promocje są ograniczone czasowo.

 

W kalkulacjach krajowych imprez turystycznych / wycieczkach szkolnych stosujemy pięć  przedziałów ilościowo-cenowych: 

 • 18-20 os. płatnych + 1/2 os opieki 100% rabatu, 
 • 21-29 os. płatnych + 2 os opieki 100% rabatu, 
 • 30-39 os. płatnych + 3 os opieki 100% rabatu, 
 • 40-53 os. płatnych + 4/5 os opieki 100% rabatu, 
 • 54-64 os. płatnych + 5/6 os opieki 100% rabatu, 

W kalkulacjach zagranicznych imprez turystycznych / wycieczkach szkolnych stosujemy trzy  przedziały ilościowo-cenowe: 

 • 30-39 os. płatnych + 3 os opieki 100% rabatu, 
 • 40-53 os. płatnych + 4/5 os opieki 100% rabatu, 
 • 54-64 os. płatnych + 5/6 os opieki 100% rabatu, 

Każdorazowo tak dopasowujemy pojemność autokaru lub BUSA aby wszystkie podróżujące nimi osoby miały miejsca siedzące, proszę zatem nie wymagać aby grupa 20 – 30 dzieci poróżowała 60-cio osobowym autokarem. 

 

*Przy obsłudze dużych grup nie mieszczących się w jednym autokarze, w zależności od ilości uczestników przygotowujemy dla danej grupy indywidualne kalkulacje i różne warianty transportu: 

1. autokar jednopokładowy + bus, 

2. autokar piętrowy, 

3. albo 2 lub więcej autokarów klasycznych zabierające np. po 49 osób każdy. 


ZAŁĄCZNIK NR 2 – co to jest takiego ? 

 

Szanowni Państwo nowa ustawa turystyczna nałożyła na nas nowy obowiązek, w ramach którego przed dostarczeniem Państwu oferty na daną wycieczkę szkolną musimy dostarczyć Państwu powyższy załącznik w którym macie jasno napisane: kim jesteśmy, gdzie jest nasza siedziba, jakie posiadamy zabezpieczenie, gdzie szukać informacji o biurze, jakie prawa przysługują Państwu w chwili gdyby się okazało , że nie wywiązaliśmy się z umowy oraz gdzie możecie składać w tej sprawie zażalenia i wnioski. FUNKCJONUJE TO TAK: 

 • Państwo dzwonicie do nas lub wysyłacie mail z zapytaniem o wycieczkę
 • My przed wysłaniem Państwu oferty wysyłamy Państwu ZAŁACZNIK NR 2 – w 99% droga mailową
 • Państwo go czytacie, podpisujecie i nam odsyłacie a my wysyłamy Wam ofertę wycieczki szkolnej
 • REASUMUJĄC – 1 papier i 2 maile więcej, ale za to wiecie z jakim partnerem macie do czynienia

 

 Poniżej przytaczam treść ZAŁACZNIKA NR 2:

 

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 9 poz. 2361 

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, 

JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo - Biuro Podróży Bartek Józef Jonkowski ( zwane dalej B.P. Bartek JJ) będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo B.P. Bartek JJ posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo B.P. Bartek stało się niewypłacalne. 

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 • Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. 
 • Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 • Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. 
 • W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone.
 • Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. B.P. Bartek wykupił w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA 00-867 Warszawa ul. Chłodna 51 tel. 604 933 026, krystyna.dolatowska@uniqa.pl ochronę na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice Wydział Gospodarki Turystyki i Sportu lokalizacja Katowice ul. Reymonta 24, adres do korespondencji 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 e-mail: gospodarka@slaskie.pl tel. +48 (32) 77 40 978, fax +48 (32) 77 40 979 jeżeli z powodu niewypłacalności B.P. Bartek dojdzie do odmowy świadczenia usług.

 

Dyrektywa (UE) 2015/2302:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL

przetransponowana do prawa krajowego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D2017236